• Kwiecień 26, 2016
  • Inne

Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” prof. Irena Rej wystosowała list gratulacyjny dla Fundacji Anioły Farmacji i Anioły Medycyny:

Szanowna Fundacjo,

w imieniu Zarządu Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA gratuluję wspaniałej inicjatywy nagradzania farmaceutów i lekarzy, którzy wykazują zaangażowanie przy wykonywaniu swoich zawodów i traktują swoich pacjentów z ogromną życzliwością i oddaniem, zyskując w ten sposób ich szacunek i wdzięczność. Te cechy, które predysponują do uzyskania zaszczytnego tytułu „Anioły Farmacji i Anioły Medycyny” – w czasach, w których przyszło nam żyć i wykonywać swoje obowiązki — zdarzają się szczególnie rzadko. Tym cenniejsza jest inicjatywa odnajdowania takich osób, nagradzania za empatyczną postawę i uświadamiania innym, że można traktować wykonywany zawód jak misję, z pasją — przynosząc w ten sposób zaszczyt swojej grupie zawodowej.  Proszę przyjąć ode mnie gorące podziękowania za ten rodzaj działalności, a jednocześnie życzenia dalszej tak owocnej realizacji zadań Fundacji, upowszechniając w ten sposób „Modę na Farmację”.

Z poważaniem,

w imieniu Zarządu Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA

Irena Rej