Kapituła

W skład Kapituły Honorowej Nagrody wchodzą przedstawiciele nauki, autorytety społeczne, osobowości życia publicznego i przedstawiciele mediów. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.
[vcex_staff_grid columns=”3″ include_categories=”featured” filter=”false” all_text=”” thumb_link=”nowhere” img_width=”296″ img_height=”247″ title_link=”nowhere” excerpt_length=”40″ social_links=”false” content_alignment=”center” custom_excerpt_trim=”true”][vcex_staff_grid exclude_categories=”featured” filter=”false” all_text=”” thumb_link=”nowhere” img_width=”296″ img_height=”247″ title_link=”nowhere” excerpt_length=”40″ social_links=”false” content_alignment=”center” custom_excerpt_trim=”true”]